Termometr elektroniczny z sondą w gastronomii

Termometr to charakterystyczny przyrząd służący do mierzenia temperatury w sposób bezpośredni. Termometry posiadają bardzo różne zakresy mierzonych temperatur. Różnią się też okolicznościami, w jakich mogą być stosowane. W znacznym stopniu zależą one od ciała termometrycznego i termometrycznej właściwości.

Termometry są stosowane na masową skalę zaledwie od kilku stuleci. Trzeba jednak zaznaczyć, że pierwsze urządzenie mające za zadanie mierzenie temperatury zostało wynalezione pod koniec trzeciego wieku przed naszą erą. Wynalazcą był znany grecki pisarz oraz mechanik. Z kolei termometr taki, jakim znamy go w dzisiejszych czasach został wynaleziony w wieku osiemnastym, a jego twórcą był Gabriel Fahrenheit, od którego nazwiska wzięła nazwę skala pomiaru temperatur.


Najpopularniejsze są w dzisiejszych czasach niewątpliwie termometry cieczowe. Pomiaru energii termicznej dokonuje się przez sprawdzenie objętości cieczy, która wypełnia wnętrze. Zbiornik z płynem połączony jest z kapilarą szklaną. Ponad powierzchnią cieczy znajduje się obojętny gaz. Najczęściej wykorzystywanymi cieczami w termometrach cieczowych są rtęć i alkohol. Jest to spowodowane przede wszystkim charakteryzującą te płyny wysoką rozszerzalnością termiczną.

Innym bardzo popularnym wariantem jest termometr elektroniczny z sondą. Wykorzystuje on wpływ temperatury na właściwości elektryczne różnego rodzaju materiałów, które wykorzystane zostały do skonstruowania czujników w tym termometrze. Termometry elektryczne są znacząco droższe od swoich cieczowych kuzynów, jednakże wraz z ceną wzrasta jakość pomiaru. Dlatego też powoli wypierają one termometry cieczowe z rynku.

Innym ciekawym typem termometru jest odmiana rezystancyjna, która wykorzystuje przede wszystkim oporność metali zmieniającą się pod wpływem temperatury otoczenia. Materiałami, jakie stosowane są w tego typu urządzeniach są najczęściej metale takie, jak platyna i brąz, ale bardzo często używa się także specjalnie w tym celu produkowanych półprzewodników.

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply